Isı Geri Kazanım Cihazları

Esnek, Modüler ve Enerji Verimli Isı Geri Kazanım Cihazları
Günümüz modern yapılarında iç hava kalitesinin ve konfor şartlarının sağlanması ve ortamdan zararlı havanın atılarak taze havanın verilmesi büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir. Isı geri kazanım cihazlarımız ortam havasını istenen sıcaklık ve nem oranlarında tutmak amacıyla standart ve ısı pompalı olarak paket halde üretilmektedir.