Havuz ve Proses Nem Alma Cihazları

Esnek, Modüler ve Enerji Verimli

Kapalı yüzme havuzları, özel nem alma prosesleri, mühimmat, ilaçi kağıt depoları, kütüphaneler, arşivler, kurutma proseslerinde kullanılmak üzere tam otomasyonlu, elektrik tüketimi düşük nem alma santralleridir.

Kapalı ortamlarda kontrol edilemeyen nem artışları binanın yapısına, içeride bulunan malzemelere ve insanlara büyük zararlar vererek, küflenme, aşırı korozyon, bakteri ve çürüme gibi hasarlara sebep olmaktadır.

Yüksek verimli paket tip nem alma cihazlarımız, spor salonları ve villa kapalı havuzları, kütüphane ve arşiv alanları, mühimmat depoları, ilaç ve kağıt depoları, kurutma prosesleri gibi bir çok uygulamalarda başarı ile kullanılmaktadır.

2500 m3/h – 30 000 m3/h debiler arasında standart olarak, diğer kapasitelerde opsiyonel olarak üretilen cihazlarımız hacimlerin bağıl nem oranlarını % 35 – %55 arasında sabit tutabilmekte, taze hava ve klima şartlarını garanti etmektedir. Tam otomasyonlu ve PLS kontrollü kontrol sistemi ile yüksek enerji tasarruflu ve son derece ekonomik cihazlardır.